Lucky Draw Central Summer Plays 2021 | CentralFestival Pattaya Beach : Asia’s Largest Beachfront Shopping Complex

BEAUTY & SMART | FACE SKIN

Lucky Draw Central Summer Plays 2021

15Jun21 09.26

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky Draw
จากแคมเปญ “Central Summer Plays 2021”

ของรางวัลสัปดาห์ที่ 1 • ลูกค้าที่ช้อประหว่างวันที่ 19 มี.ค.64 -25 มี.ค.64 รับสิทธิ์ลุ้นแพ็กเกจบัตรกำนัลห้องพัก Park King Room ที่ Park Hyatt Bangkok • จำนวน 3 วัน 2 คืน • มูลค่ารางวัลละ 35,310 บาท • จำนวนรวม 10 รางวัล
1. สุพาพัตร ทองเต็ม
2. กิตติคุณ โชกันตะ
3. ภัสสร์ญาณ์ หาญสมบูรณ์
4. เดือนเต็ม เย็นทรวง
5. จุฑาพร สมองดี
6. ณัฐวดี พรหมปัญญา
7. ศุภรัตน์ จตุพิธรจัทร์
8. NARUSAN MILINTHANGGOON
9. พงศ์สยาม เจริญศรี
10. วรพล พัวพงศกร
ของรางวัลสัปดาห์ที่ 2• ลูกค้าที่ช้อประหว่างวันที่ 26 มี.ค.64 -1 เม.ย.64 รับสิทธิ์ลุ้น Appple Watch Series 6 GPS+Cellular, 44mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band Regular • มูลค่ารางวัลละ 17,900.- • จำนวน 10 รางวัล
1. สิริพร พานิชการ
2. จิรชิตา ดิสรเตติวัฒน์
3. จุฬาพร สระแก้ว
4. อัจซูชิ มัตซูโอะ
5. สุรักษ์ อุดมสม
6. จินดา สุธีพงศ์โสภณ
7. ภิชารัสมิ์ พุทธกุล
8. นภารัตน์ สว่างนิมิตรกุล
9. จันทร์ธนา พรมสวัสดิ์
10. อริสา ผดุงกุล

ของรางวัลสัปดาห์ที่ 3• ลูกค้าที่ช้อประหว่างวันที่ 2 เม.ย.64 -8 เม.ย.64 รับสิทธิ์ลุ้น Apple Airpods Pro • มูลค่ารางวัลละ 8,990.- • จำนวน 10 รางวัล
1. ณัฐพันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. ชญานี เปี่ยมทิพย์มนัส
3. มาลิน ศสิธรวรรณกุล
4. สุชัย ล้อมวงลกิจ
5. ลัดดา ชูเส็ง
6. ธีรภาพ ลิ่วลักษณ์
7. ชลธิชา ไชยโคตร
8. จีรภรณ์ บูรณะสมบัติ
9. ภวนันท์ บุญเกศ
10. วทัญญ ด่านวิไลกิจ

ของรางวัลสัปดาห์ที่ 4• ลูกค้าที่ช้อประหว่างวันที่ 9 เม.ย.64 -15 เม.ย.64 รับสิทธิ์ลุ้น IPad Pro 12.9” wifi+ Cellular 256GB – Space Grey/Silver 2020 มูลค่ารางวัลละ 43,300.- จำนวน 10 รางวัล
1. เสฐ๊ยรพง์ แผ้วพาล
2. พัชรีย์ ไชยยุทธ
3. ปราณิสา ก้อนแก้ว
4. พัฐสุดา พัฒนสุวรรณา
5. รัตน์ดา ศรีวิชัย
6. นริศรา บุตรพริ้ง
7. ญฐพัฒธ์ วงศ์สารพิกูล
8. นพนัฏ เศขรฤทธิ์
9. พุชฌงค์ ทิมรัตน์
10. เพาซียะห์ สะนิง

ของรางวัลสัปดาห์ที่ 5• ลูกค้าที่ช้อประหว่างวันที่ 16 เม.ย.64 -22 เม.ย.64 รับสิทธิ์ลุ้น IPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue • มูลค่ารางวัลละ 36,900.- • จำนวน 10 รางวัล
1. วัชรี ลิ่วรุ่งโรจน์
2. วณี ฐานวุทโฒ
3. วรุณ กิจสังสนนค์กุล
4. เสาวณิต ภานุวัฒน์วนิชย์
5. ธนธรณ์ จึงเกษมสุข
6. ธเนศ บัวธรรม
7. ธงชัย สารข้าว
8. ต๊อม จันทร์รัตน์
9. เกศรินทร์ แซ่อึ้ง
10. ชญานิษฐ์ หนูแก้ว

ของรางวัลสัปดาห์ที่ 6• ลูกค้าที่ช้อประหว่างวันที่ 23 เม.ย.64 -29 เม.ย.64 รับสิทธิ์ลุ้น Samsung 50” UHD Series AU7000 • มูลค่ารางวัลละ 14,990.- • จำนวน 10 รางวัล
1. YOUNGHUN KIM
2. ปวีณา วนาเกษมสันต์
3. สุชาติ จันทริกานนท์
4. สุนันท์ สิงห์สมบุญ
5. วศิลป์ สการะเศรณี
6. ปรียาวรินทร์ อ้วนซิน
7. ณรงค์เลิศ งานเกื้อกูล
8. จิตตานันท์ เจียมเจริญยิ่ง
9. ศิริวัชณ์ จันทร์วัฒนสิน
10. อานนท์ อำนาจวิชญกุล

ของรางวัลสัปดาห์ที่ 7• ลูกค้าที่ช้อประหว่างวันที่ 30 เม.ย.64 -4 พ.ค.64 รับสิทธิ์ลุ้น Marshall Stanmore II • มูลค่ารางวัลละ 19,990.- • จำนวน 10 รางวัล
1. สุวรีย์ พึ่งตน
2. สุเนตรา ชื่นวิชืต
3. อุเทน วงษ์ชีวะสกุล
4. อาทิตยา ทองมี
5. เกษริน แซ่ตัน
6. พงศ์เมธ เมธา
7. นาวิน อุปรา
8. ณัฏชานันท์ ชูกฤตติพันศักดิ์
9. สุวัฒน์ จิรเบญจวนิช
10. พงษ์พันธ์ ตันติจรรยากุล
เงื่อนไขรวม
โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า จุดขาย หรือสื่ออื่นๆของแต่ละบริษัทฯ• สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน และการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด หรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด รวมถึงใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์หรือลุ้นรับรางวัล • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกรับบัตรกำนัลแทนเงินสด ของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่แสดงบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น• สำหรับลูกค้าต่างชาติสงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับพาสปอร์ต และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • ของรางวัล Top spender และ Lucky draw เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล วิลเลจ รวม 33 สาขาทั่วประเทศ • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 4 พ.ค.64 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 15 มิ.ย. 64 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและ www.Centralphuket.com,
www.CentralPlaza.co.th www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 15-30 มิ.ย. 64 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • ช้อปครบรับฟรีบัตรกำนัลแทนเงินสด จำกัดการแลก 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/ชนิดรางวัล • บัตรกำนัลแทนเงินสดที่ได้รับสำหรับการใช้จ่ายในครั้งถัดไปโดยมีเงื่อนไขการซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทฯกำหนด • ของรางวัลหรือของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบ หรือรุ่นสินค้าเฉพาะที่บริษัทจัดหาให้เท่านั้น • เงื่อนไขบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำนหด ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษต่างๆที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภายในวันที่ทำการใช้จ่ายเท่านั้น • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำ กัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ www.Centralphuket.com, www.CentralPlaza.co.th www.CentralFestival.co.th, www.Centralworld.co.th หรือ www.Centralvillagebangkok.com
เงื่อนไขรับสิทธิ์ลุ้น : ช้อปครบทุก 2,000.- รับ 1 สิทธิ์ลุ้นชิงโชคของรางวัลประจำสัปดาห์ 7 weeks 7 prizes • สงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายในสัปดาห์นั้นๆ • ของรางวัลแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ตามที่บริษัทกำหนด • สัปดาห์ละ 10 รางวัล จำนวนรวม 70 รางวัลทั่วประเทศตลอดแคมเปญ • รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 1,774,800 บาท • เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 สาขาทั่วประเทศ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี แบบ หรือรุ่นสินค้าเฉพาะที่บริษัทจัดหาให้เท่านั้น • พิเศษรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเพิ่มเป็น 3 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน,บัตรเครดิตกสิกรไทย,บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 4 พ.ค.64 • จับรางวัล 1 มิ.ย. 64 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี • เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด

top
close